Anunt de începere

Piatra Neamț, 01.11.2013

Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare, cu sediul în Cut, nr. 721, Dumbrava Roșie, Neamț, derulează, începând cu data de 01.11.2013 proiectul “Infrastructură IT&C pentru comunitate  “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competivității Economice” ( POS CCE ).

Valoarea totală a proiectului este de 108,018.88 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 82,756.40  lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cut, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț,  pe o durată de 3 luni.

Obiectivul proiectului este creșterea productivității organizației urmărind asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea organizațiilor la nivelul Uniunii Europene.

            POS  CCE este PO finanţat din FEDR care are ca obiectiv general creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor  faţă de productivitatea la nivelul UE, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității din UE. POS CCE a fost aprobat de CE în iunie 2007.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact : Gianina Vașnic
Funcţie: Manager proiect

Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare
Tel.0722624825, Fax:  0318174868, e-mail: creedromania@gmail.com

comunicat de presa incepere proiect