Salut tuturor!

Sunt Burcu, a treia voluntară C.R.E.E.D.

În acest articol, vreau doar să vă salut şi să încerc să vă prezint primele mele impresii despre C.R.E.E.D. şi Piatra Neamţ.

Mă simt foarte norocoasă deoarece, încă din prima zi a aventurii mele, totul este pur şi simplu perfect!

Chiar dacă este abia prima săptămână, am început să mă simt ca acasă în Piatra Neamţ. Datorită celorlalte voluntare, Gözde şi Fatma, am avut ocazia să cunosc mulţi oameni drăguţi. Ele m-au ajutat şi să descopăr oraşul.

Prima mea săptămână a fost plină de zâmbete, mulţumită copiilor de la grădiniţe. Am mers la patru grădiniţe diferite din oraş şi am văzut 16 grupe. Timpul petrecut cu copiii mă face întotdeauna să mă simt bine şi a fost la fel şi cu minunaţii copii din Piatra. J Deja am zeci de fotografii cu ei.

Datorită acestor drăgălaşi am învăţat şi câteva cuvinte româneşti, precum „Linişte, copii!”

Burcu si copiii

În afară de grădiniţe, am mai petrecut timp cu elevii de clasa a VIII-a de la Şcoala Nr. 3. În următoarele săptămâni, plănuiesc să realizez câteva prezentări interesante despre cultura turcă pentru ei, deoarece am fost atât surprinsă, cât şi fericită să văd cât de dornici sunt să înveţe despre Turcia. Este atât de bine să vezi că tinerii din România sunt deschişi spre lucruri noi şi ar trebui să menţionez aici că au un adevărat talent pentru învăţarea limbilor străine!

Brcu si elevii de la scoala nr. 3

Prin urmare, cred că nu e doar norocul meu că m-am simţit foarte bine încă din prima săptămână a stagiului meu EVS. Acum văd cât este de important să ai persoane amabile în jurul tău!

Trebuie să le mulţumesc lui Adrian şi Gianinei pentru primirea lor călduroasă din prima zi, Simonei, pentru ajutorul din timpul orelor de la grădiniţă, şi lui Gözde şi Fatmei pentru eforturile lor de a-şi împărtăşi experienţele cu mine.

Acestea şi multe alte lucruri m-au ajutat să îmi încep cu bine stagiul EVS.

Sunt sigură că voi avea şansa de a scrie despre multe alte lucruri noi şi frumoase şi despre mulţi oameni drăguţi pe parcursul acestor 6 luni.

Deocamdată, la revedere!

Salut everyone!

This is Burcu, the third volunteer of C.R.E.E.D.

In this article I just want to say hi and try to give you my first opinions about both C.R.E.E.D and Piatra Neamţ.

Well, I feel so lucky because right from the first day of my adventure, everything is simply perfect!

Even if it is just my first week, I have started to feel at home in Piatra Neamţ. Thanks to the other volunteers, Gözde and Fatma, I  have had the chance to meet many nice people. They also helped me discover the city.

My first week was full of smiles because of the children in the kindergardens. We went to 4 different kindergardens in the city and saw 16 classes. Spending time with children alwasy makes me feel good, so it was the same with the lovely children of Piatra  I already have tens of photos with them.

Thanks to these lovelies I also learned some Romanian words, like “Linişte, copii!!”

Apart from kindergardens, I was also with the 8th grade students of School No.3. For the next weeks I plan to make some interesting presentations about the Turkish culture for them, because it made me both suprised and happy to see how eager they are to learn about Turkey. It is so good to see that the young people of Romania are really open to new things and I should state here that they have a real talent for learning foreign languages!

So.. I think ıt is not just my luck that I’ve had a really good time right from the first week of my EVS. Now I simply see how important it is to have helpful people around you!

I should really thank Adrian and Gianina for their warm welcome on the first day, Simona, for her help during kindergarden classes, and Fatma&Gözde, for their efforts to share their experiences.

These and many other things helped me have a really good start to my EVS.

I am sure I will find the chance to write about many other new-happy things and nice people during these 6 months.

For now,

La revedere!

Article written by Burcu Kara

Article translated in Romanian language and supervised by Raluca Chifu

Reclame

Fatma Akın, primul voluntar SEV din Turcia în județul Neamț

Fatma

Călătoria Fatmei în SEV (Serviciul European de Voluntariat) la C.R.E.E.D. Romania a început prin participarea la activitățile de pregătire a unei binecunoscute activități – Biblioteca Vie, realizată în parteneriat cu Asociatia de Sprijin Comunitar ACS. În cadrul Bibliotecii Vii ce a avut loc în data de 13 octombrie 2012, Fatma a fost una dintre Cărțile vii, având drept subiect un oraș foarte îndrăgit de ea, Istanbul.

 
Al doilea popas al Fatmei a fost reprezentat de participarea, în data de 8 octombrie 2012, la Caravana SEV organizată de C.R.E.E.D. Romania în cadrul proiectului MOVE – Mobilitate si Voluntariat in Europa, derulat de Pro Vobis, și în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului derulată în judeţul Neamț (ca parte a proiectului Eu, tânărul european, finanțat prin programul Tineret în Acțiune). În cadrul acestei activități, Fatma a informat tinerii nemțeni despre SEV și motivele care au determinat-o să aleagă un stagiu SEV în Piatra Neamț. Tot în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului, Fatma a participat la o activitate ce a avut loc la Școala Nr. 5 din Piatra Neamț, unde voluntarii CREED au jucat diverse jocuri cu elevii.

 
Un proiect special pentru Fatma a fost Sending Quality, unde Fatma a ajutat echipa de proiect să implementeze cu succes activitățile. În cadrul acestui proiect, Fatma a învățat cum se organizează un proiect internațional și a ajutat echipa C.R.E.E.D. în activitățile administrative.

 
Lunile noiembrie 2012-martie 2013 au reprezentat o etapă importantă în călătoria Fatmei. Pe parcursul acestor luni Fatma a realizat diverse activități educative prin joc cu copiii de la grădinițele din subordinea Școlii Nr. 3, împreună cu o altă voluntară SEV, Gözde Aslan.

 
De acest tip de activități a beneficiat și grădinița din Roznov, copiii fiind încântați de timpul petrecut cu cele două voluntare SEV.
Clasele a 8-a din cadrul Școlii Nr. 3 au beneficiat, de asemenea, de prezenţa Fatmei, care i-a introdus într-o altă lume prin intermediul prezentărilor realizate despre Turcia.
Sfârșitul lunii noiembrie 2012 a fost unul interesant pentru Fatma deoarece a adus participarea la o acțiune de ecologizare desfăşurată la Vânători – Neamţ. Astfel, ea a aflat mai multe lucruri despre fauna și flora României și importanța menținerii unui mediu curat.
Cu ocazia Zilelor Colegiului Național „Petru Rareș” și a celebrării Centenarului Colegiului Național „Gheorghe Asachi”, Fatma a fost una dintre Cărţile vii în cadrul evenimentului Biblioteca Vie, pe care cele două licee l-au organizat în parteneriat cu C.R.E.E.D. Romania.

 
Cu ocazia Zilei Naționale a României, pe 1 Decembrie, Fatma a avut ocazia să participe la un eveniment desfășurat de CREED, unde a aflat mai multe despre istoria României, a dansat pe muzica tradițională românească și a cântat cu tinerii prezenți Imnul României.
Dorind să își promoveze țara, Fatma și Gözde, împreună cu membrii echipei C.R.E.E.D. Romania, au organizat o Seară Interculturală Turcească ce s-a desfășurat într-un cadru restrâns și la care au participat voluntari, profesori și educatori din județul Neamț. În cadrul acestui eveniment, Fatma a oferit o prezentare despre Turcia și le-a arătat invitaților, împreună cu Gözde, cum se dansează diverse dansuri turcești.
Pentru a-și îmbunătăți abilităţile de comunicare în limba engleză, Fatma a participat de două ori pe săptămână la orele de engleză de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, precum și la Clubul de engleză de la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”.

 
Fatma se apropie de finalul călătoriei, pregătindu-se să încheie un frumos capitol din viața ei, în care a învățat să dăruiască, dar și să primească dragostea nemțenilor care ne-au fost alături pe tot parcursul stagiului ei în C.R.E.E.D. Romania.

 
Îi mulțumim pentru că a ales să fie voluntar în judeţul Neamț la C.R.E.E.D. Romania și îi dorim mult succes în toate acțiunile pe care le va întreprinde în viitor.

 

Impresii din comunitatea nemțeană:

 

Implicarea voluntarilor CREED a fost una benefică atât pentru preșcolari, cât și pentru cadrele didactice, copiii fiind foarte încântați de activitățile realizate.
(Educatoare)

 

Copiii sunt interesați de informațiile primite, iar utilizarea limbii engleze pe parcursul prezentărilor a contribuit la îmbunătățirea gradului de comunicare în limba engleză.
(Profesor)

 

Le mulțumim partenerilor noștri implicați în proiectul SHAPE YOUR LIFE: Școala Nr. 3 din Piatra Neamț, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Grădinița din Roznov și Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”.

 

Autor Simona Gherasim

Articol tradus în limba engleză de Raluca Chifu

Fatma Akın, the First Turkish EVS Volunteer in Neamţ county

 

 Fatma

Fatma’s EVS (European Voluntary Service) journey at C.R.E.E.D. Romania started with her joining the preparations of a well-known activity, the Living Library, together with the ACS Association for Community Support. Within the Living Library that took place on the 13th of October 2012, Fatma was one of the Living Books, having as a subject a city very dear to her, Istanbul.

 

Her second stop consisted of participating, on the 8th of October 2012, in the EVS Caravan, an event organized by C.R.E.E.D. Romania as part of the MOVE – Mobility and Volunteering in Europe project, developed by Pro Vobis, and of the European Youth Week, which took place in Neamţ county (within the Eu, tânărul european project, as financed by the Youth in Action program). Here, she spoke to the young people present about EVS and the reasons which had lead her to choose an EVS stage in Piatra Neamț. Also as part of the European Youth Week, Fatma participated in an activity that took place at School No. 5 of Piatra Neamț, where the CREED volunteers played various games with the pupils.

 

Sending Quality was another special project for Fatma, where she helped the project team with the implementation of the activities. This way, Fatma learned how an international project is organized and helped the C.R.E.E.D. team with their administrative tasks.

 

The months between November 2012 and March 2013 were an important stage in Fatma’s journey. During this time, along with another EVS volunteer, Gözde Aslan, she organized a wide range of educational activities with the children from the kindergartens supervised by School No. 3.

 

The kindergarten of Roznov benefited from the same type of activities, and the children there were overjoyed with the time spent together with the two EVS volunteers.

 

The 8th graders from School No. 3 also had a lot to gain through the presence of Fatma, who introduced them to a whole new world by making presentations about Turkey.

 

The end of November 2012 was very interesting for our Turkish volunteer, because she participated in an ecological activity at Vânători – Neamţ. This way, she found out more about the wildlife of Romania and the importance of maintaining a clean environment.

 

As part of the celebrations of „Petru Rareș” High School and the centenary of the „Gheorghe Asachi” High School, Fatma was, once more, a Living Book for the Living Library that the two high schools organized in association with C.R.E.E.D. Romania.

 

On the 1st of December, the national holiday of Romania, Fatma had the chance to participate in an event organized by CREED, where she was able to find out more on the history of Romania, dance to traditional Romanian music and sing the national anthem with the young people that were present.

 

In their efforts of promoting their country, Fatma and Gözde, along with the members of the C.R.E.E.D. Romania team, organized an Intercultural Turkish Night open to volunteers and teachers from the county of Neamţ. On this occasion, Fatma gave a presentation about Turkey and, together with Gözde, showed the guests some traditional Turkish dances.

 

In order to improve her English language skills, Fatma participated twice a week in the English classes organized by the “Calistrat Hogaş” High School, as well as in the English Club organized by the “G.T. Kirileanu” CountyLibrary.

 

Fatma is now approaching the end of her journey here and preparing to close an interesting chapter of her life, in which she learned to give, but also to receive the love of the people of Neamţ, who were by our side throughout her entire stage at C.R.E.E.D. Romania.

 

We would like to thank her for choosing to volunteer in Neamţ county, at C.R.E.E.D. Romania, and we wish her all the best in her future activity.

 

 

Thoughts from the community of Neamţ:

 

The involvement of the CREED volunteers was very beneficial, for the preschoolers as well as for the teachers, and the children were very happy with the activities in which they took part.

Kindergarten teacher

 

The information presented is interesting for the children, and the usage of the English language throughout the presentations has improved the degree of communication in English.

Teacher

 

We would also like to take this opportunity to thank our partners in the SHAPE YOUR LIFE project: School No. 3 of Piatra Neamț, the “Calistrat Hogaș” High School, the Kindergarten of Roznov and the “G.T. Kirileanu” CountyLibrary.

Turkish Cultural Evening in Piatra Neamț

As EVS volunteers of CREED, at the beginning of March, we organized a Turkish Night for the school, CREED’ s friends and kindergarten teachers with whom we have been working during these past few months. It was a really crowded night! I was very surprised to see so many people there.

The atmosphere was very nice and the place was beautiful. There were apples on the tables, each with a label that said “[MAR]ţişor CREED” The goblets with red wraps and white napkins were also very chic.

DSC_0378

That night, my other volunteer friend, Fatma, and I had a chance to give presentations about our country. I saw that all the teachers were happy to learn some new things about Turkey.

Fatma gave some information about the political structure of Turkey, as well as some facts about its economy, architecture and history. In our presentations, we both mentioned Atatürk (meaning „Father of the Turks”) and the efforts that he made for our independence as a people. We also had the opportunity to talk about our cuisine, artists and most famous cities. I believe our guests really liked what they heard, because they showed a lot of interest and were very kind to us!

Possibly the most enjoyable part of the presentations was the dancing. I showed them some traditional Turkish dances like halay, horon, belly dance and the spoon dance. Some of the guests even performed the traditional dances with me.

I can say for sure that the Turkish Night will be one of my most unforgettable memories from CREED. It was both fun and useful to spend time with the nice people of Piatra Neamţ.

DSC_0395

Article written by Gozde Aslan and Burcu Kara

Article supervised by Raluca Chifu

O seară tradiţională turcească în Piatra Neamţ

Ca voluntari EVS în cadrul CREED, la începutul lui martie am organizat o seară turcească pentru cadrele didactice cu care am colaborat în aceste câteva luni. A fost o seară foarte aglomerată! Am fost surprinsă să văd atât de multă lume acolo.

Atmosfera a fost plăcută, iar locul de desfăşurare, foarte elegant. Pe fiecare masă erau mere cu câte o etichetă pe care scria „ţişor CREED”. Paharele cu şerveţele roşii şi albe erau, de asemenea, foarte şic.

În acea seară, eu şi cealaltă voluntară, Fatma, am avut şansa de a oferi câte o prezentare despre ţara noastră. Am văzut că toţi profesorii s-au bucurat să afle câteva lucruri noi despre Turcia.

Fatma a prezentat câteva informaţii despre structura politică a Turciei, precum şi câteva date despre economia, arhitectura şi istoria ţării. Amândouă l-am menţionat pe Atatürk (nume care înseamnă „părintele turcilor”), precum şi eforturile sale pentru independenţa noastră ca popor. Am avut, de asemenea, posibilitatea să vorbim despre gastronomia naţională, despre artişti şi despre cele mai cunoscute oraşe din Turcia. Cred că invitaţilor le-au plăcut cele auzite, deoarece au manifestat un real interes.

Poate cea mai interesantă parte a prezentărilor a fost dansul. Le-am arătat câteva dansuri turceşti tradiţionale, precum halay, horon, dansul din buric şi dansul cu linguri. Unii dintre invitaţi chiar au dansat împreună cu mine pe ritmuri tradiţionale.

Pot spune cu siguranţă că seara turcească va fi una dintre amintirile mele de neuitat legate de CREED. A fost distractiv şi folositor să-mi petrec timpul împreună cu oamenii minunaţi din Piatra-Neamţ.

CREED Romania are placerea să vă anunțe sosirea unui nou voluntar SEV la Piatra Neamț!

           Burcu Kara           Numele ei este Burcu Kara, este din Turcia, Izmir și are 22 de ani. A studiat cultura și literatura Americană la Universitatea Dokuz Eylul din Istanbul, iar în 2011 a fost student Erasmus la Universitatea din Oradea.

            În timpul facultății a fost membră a unui club ce are ca temă ecologia, schimbul intercultural și egalitatea de gen implicându-se astfel în diverse proiecte sociale. A luat parte la proiectul Sunny Future Project for Children și la International Women Congress, proiecte organizate de universitatea Dokuz Eylul. În timpul liceului a fost membră a unei organizații locale de tineret din Izmir, iar în vara anului 2010 a plecat în USA, Delaware, prin programul Work and Travel.

Burcu va fi implicata în activitățile pe care CREED  le va desfășura în perioada martie – august 2013.

Fatma about EVS

Salut everyone, from the beautiful city of Piatra Neamt 🙂

It’s Fatma from Konya, Turkey. Maybe you don’t know  where that is. Let’s see where my home city is 🙂 It is in the middle of Turkey, it’s one of the largest cities in my country and shares a border with Ankara. For further information, you can check the Wikipedia page regarding Konya: http://en.wikipedia.org/wiki/Konya

Now for a little bit about myself 🙂 I’m 23 years old and I graduated from the Department of Molecular Biology and Genetics of Istanbul University in 2012 🙂 As you can see, after graduation I was accepted for an EVS volunteering stage at the CREED Romania NGO. Before graduation, I didn’t want to start my professional life or my master’s degree. I wanted to clear my mind and take some time off before entering years of more school education .

I had previously heard of this program from my room-mate in the dormitory. She went to Poland as an EVS volunteer. Even if she was (: a short-term EVS Volunteer, she returned home happy 🙂 Therefore, I decided to apply for an EVS program as well. If you want to ask me how I decided on the place, project, and so on, know that, first of all, it’s important to find a suitable host organisation for your EVS adventure. Personally, I checked out all the projects on Alternatif’s website (For Alternatif check out: http://goo.gl/7vzq0).

Secondly, I applied to the projects that lasted for a minimum of 8 months. The countries were Italy (Cagliari), Latvia and Romania (Baia Mare). I wasn’t chosen for the projects, but then my coordinator called me for another project, from Piatra Neamt, which would take 6 months. I immediately said yes, without hesitation. Of course, I had known how long a time I would have to wait to be able to come to Piatra Neamt. Unfortunately, EU countries require Turkish citizens to have a visa. The visa procedure is really hard, due to bureaucratic reasons. If you are a citizen of certain EU countries, it’s so easy to go to other EU countries without visa procedures. It’s really a double standard.

Okay, I should stop talking about bureaucratic things. I came here on the 4th of October 2012, on a Thursday night, having traveled by train from Bucharest. Some great people were waiting for me at the train station. I was a little bit exhausted and I had worries about communicating in English. The restaurant where we had dinner was great! Adrian, Gianina and Ramona were so kind to me. At this moment, I understood that I would be working with great colleagues. It was a really nice impression for me

The following day, we went to Bicazu Ardelean for a Down syndrome activity. The activity concerned Down syndrome kids, their families and awareness on the subject. 🙂 This meeting was in Romanian and of course I didn’t understand anything. I only tried to catch some international words and my mentor, Simona, translated during all the sessions. I would realize in the following days that she really is an angel 🙂

The day after, some new traveling was in store for us. The next stop was Durau. Yeap! Another new project! But the topic was different from the previous. We got together with young people who were high school students. Non-formal education is great for youngsters. The major topic was the Living Library (Biblioteca Vie). Also, you know, when you’re in school, it’s normal to be bored of lessons. But if you’re in non-formal education, it’s impossible. The youngsters were really lucky to have nice trainers like Adrian. On that day, I learned a few words related to the library and basic conversational phrases in Romanian. But my favorite word was cititor 🙂 I should write here the names of some friends: Catalina, Ana, Alexandre, Robert, Sorina, Ana-2, Stefan, Dani and so on. (sorry, I really don’t remember the names of the others).

Below are a few pictures from the day.

Carte-Vie-1

Picture 1: (from when I was trying to introduce myself)

Carte-Vie-2

Picture 2: with Ana (she was a translator)

Carte-Vie-3

Picture 3: Invitation to the Living Library.

PMP_0286

Down Sindrom Activity

If you ask me what my main area as an EVS volunteer is? It’s all about kids, teenagers and other projects.  Thank you for reading J My next article will come soon 😉 Fatma Akın.

Author Fatma Akın

Article supervised by Raluca Chifu

Salut tuturor,din frumosul oraș Piatra Neamț

Sunt Fatma din Konya,Turcia. Poate nu știți unde se află acest oras. Vă invit să vedeti unde se afla orașul meu natal J .Acesta este situat  în mijlocul Turciei, este unul din cele mai mari orașe din țară  si se învecinează cu Ankara. Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina Wikipedia  ce ofera informații despre Konya::http://en.wikipedia.org/wiki/Konya

E timpul să va spun câte ceva si despre mine J Am 23 de ani și am absolvit Universitatea din Istanbul, mai precis Departamentul de Biologie moleculară și genetică în 2012 J.După cum puteți observa, după absolvire am fost acceptată pentru un stagiu de SEV (Serviciul European de Voluntariat) la CREED România. Înainte de absolvire, nu am vrut să-mi încep viața  profesională sau masterul. Am vrut să-mi pun în ordine gândurile și să-mi iau puțin timp liber înainte de a-mi continua studiile.

Am auzit de acest program de la colega mea de cameră din camin. Ea a mers în Polonia ca voluntar SEV.Chiar dacă  stagiul ei a fost pe termen scurts-a întors acasă fericită. Astfel, am decis să aplic pentru un stagiu SEV.Dacă vrei să mă întrebi cum m-am decis în privința locului, proiectului și așa mai departe, trebuie să știi că, înainte de toate este important să găsești o organizație de trimitere adecvata pentru aventura ta ca voluntar SEV. Personal, am  verificat toate proiectele de pe site-ul organizatiei Alternatif (pentru Alternatif uită-te pe: http://goo.gl/7vzq0 ).

În al doilea rând, am aplicat pentru proiecte ce aveau o durata de minim 8 luni. Țările în care se derulau proiectele au fost Italia (Cagliari), Lituania și România (Baia Mare). Nu am fost aleasă pentru aceste proiecte dar mai târziu coordonatorul meu mi-a sugerat un proiect în Piatra Neamț care urma să dureze 6 luni. Imediat am acceptat, fără a ezita. Bineînțeles,am știut cât de mult timp aveam să aștept ca să pot ajunge în Piatra Neamț. Din păcate,tările UE cer ca cetățenii din Turcia să dețină o viză. Procedura pentru viză este una foarte dificilă datorită birocrației. Însă daca ești cetățean al țărilor UE este foarte ușor să mergi în alte țări din UE fără procedurile pentru viză. este un beneficiu imens. Okay, este timpul să mă opresc să vorbesc despre chestii birocratice. Am venit aici pe 4 octombrie 2012, într-o seară de joi, după ce am călătorit cu trenul de la București. Niște oameni minunați m-au așteptat în gară.

Eram puțin obosită și îngrijorată de faptul că trebuia să comunicăm în limba engleză. Restaurantul unde am luat cina a fost minunat ! Adrian, Gianina și Ramona au fost drăguți cu mine. În acel moment am înțeles că voi  lucra cu niște colegi minunați. Mi-au facut o impresie buna. În ziua următoare, am mers la Bicazul Ardelean pentru o activitate despre Sindromul Down. Activitatea a avut ca temă copiii cu Sindrom Down, famiile lor și conștientizarea pe acest subiect. La această întâlnire s-a vorbit în limba romana și bineînțeles, nu am înțeles nimic. Am încercat însă să învăț câteva din cuvintele internaționale și mentorul meu, Simona, mi-a tradus pe tot parcursul activităților. În următoarele zile aveam sa realizez că este într-adevăr un înger J.

Ziua urmatoare a adus o noua călătorie . Oprirea a fost la Durău.Da! Încă un proiect nou ! Dar tema a fost diferită de cea precedentă. Am fost împreună cu tineri care încă erau elevi la liceu. Educația non-formală este foarte bună pentru tineri.Tema principală a fost Biblioteca Vie. Astfel, știi că atunci când esti la școală,este normal să te plictisești la lecții.Dar  in cadrul educației non-formală este imposibil.Cei tineri au fost foarte norocoși pentru că l-au avut ca trainer pe Adrian.În ziua aceea am învățat câteva cuvinte referitoare la bibliotecă și câteva fraze de bază în română.Dar cuvântul meu preferat a fost ”cititor” J Ar trebui să scriu aici numele catorva prieteni pe care mi i-am facut Cătălina, Ana, Alexandre, Robert, Sorina, Ana-2 ,Ștefan, Dani and so on (îmi pare rău ca nu îmi amintesc numele celorlalți ).

Dacă mă întrebați care a fost ocupația principală ca voluntar SEV, ei bine totul este despre copii, adolescenți si alte proiecte. Mulțumesc pentru atenție J Următorul meu articol o să apară curând 😉 Fatma Akin.

Autor Fatma Akın

Articol tradus de Răzvan Juncu

Articol corectat de Simona Gherasim

« Older entries Newer entries »