Instituții nemțene pentru tineri europeni

DSC_0725Astăzi, 10.06.2013, pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț, în intervalul orar 12:00 – 14:00, Asociația CREED în parteneriat cu Instituția Prefectului – Neamț, cu serviciile publice deconcentrate și  alte organizații nonguvernamentale au oganizat evenimentul Instituții nemțene pentru tineri europeni. Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului SET – Sunt European Tânar, proiect derulat de Asociația CREED cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Tineret în Acțiune gestionat în România Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale.

Activitatea a avut drep scop familiarizarea tinerilor cu drepturile pe care le au în relația cu instituțiile publice dar și cu atribuțiile specifice ale unor organisme ale statului. Instituțiile prezente la eveniment si-au prezentat oferta educațională în corturile puse la dispoziție de organizatori, dar și oferind practic demonstrații ale activității lor curente.

La târg au fost prezente aproximativ 500 de persoane, care au avut posibilitatea de a vizita standurile instituțiilor prezente la eveniment. Aceștea au avut ocazia să participe la prezentări interactive, să vizioneze echipamente specifice activităților instituțiilor prezente (Ambulanță, Poliție, Jandarmerie, Pompieri), dar și să vizioneze demonstrații de educație non-formală specifice asociației CREED.

”A fost primul eveniment de acest gen din Piatra Neamț, în care s-au reunit deopotrivă instituții și membri ai societății civile deopotrivă. Sperăm să inaugurăm astfel o tradiție și să repetăm această inițiativă.” a declarat Simona, asistent manager de proiect din partea CREED.

”Am fost surprinsă de numărul mare de participanți. Am vazut că erau prezenti reprezentanți de la multe instituții nemțene și că interacționau atât între ei cât și cu cei prezenți la târg.”, a declarat Ema, voluntar CREED.

Comunicat de presă – Change your lifestyle!

Asociatia C.R.E.E.D (Centrul de Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare) în parteneriat cu Deneysel Sanat (Grup informal) din Turcia desfasoara în perioada 15.05.2013-22.11.2013 un proiect international de tipul schimb de tineri numitChange your lifestyle! Acesta este un proiect finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret în Actiune, actiunea 1.1, gestionat în Romania de A.N.P.C.D.E.F.P.

Schimbul bilateral de tineri reuneste 20 de persoane, atat din ariile urbane cat si rurale din Turcia şi Romania, pentru o activitate ce va dura 10 zile pe tema stilului de viata sanatos, punand accent pe activitatile sportive în aer liber ca mod de adoptare a unui stil de viata sanatos. Activitatile propriu zise se vor desfasura în judetul Neamt si au ca obiectiv principal familiarizarea a 20 de tineri, 10 din Turcia si 10 din Romania, cu varste cuprinse între 15-25 de ani, cu beneficiile activitatilor în aer liber în general si practicarii sportului în special, în ceea ce priveste dezvoltarea lor personala si profesionala.
 
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
1.      Promovarea activitatilor în aer liber ca metoda de îmbunatatire a stilului de viata în randul a 20 de tineri cu varste cuprinse între 15-25 de ani din Romania si Turcia.
2.      Promovarea activitatilor în aer liber ca metoda de includere sociala în randul a 20 de tineri cu varste cuprinse între 15-25 de ani din Romania si Turcia.
3.      Promovarea în randul a 20 de tineri cu varste cuprinse între 15-25 de ani din Romania si Turcia a voluntariatului ca metoda de participare activa a tinerilor în societate.
Activitatile sunt specifice educatiei nonformale si cuprind activitati cu caracter sportiv, civic si intercultural, discutii deschise, împartasirea experientelor, campanii de promovare în comunitate samd (mai multe detalii veti putea gasi în perioada urmatoare pe blogul www.creedromania.wordpress.com)
Impactul asteptat asupra participantilor este constientizarea necesitatatii adoptarii unui stil de viata sanatos si implicarea în societate prin activitati de voluntariat, responsabilizarea fata de propriul viitor, dobandirea de abilitati antreprenoriale, schimbarea de mentalitate în ceea ce priveste modul de utilizare a timpului liber dar si fata de alte culturi, cresterea gradului de interes fata de activitatile realizate în aer liber, scaderea gradului de sedentarism.
Pentru alte informatii va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la urmatoarele adrese:
Persoana de contact: Simona Gherasim, Manager de proiect
Telefon: +40741577975
Ne gasiti si pe Facebook la adresa https://www.facebook.com/CREEDromania
 
“Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare reflecta numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi responsabila pentru orice utilizare care poate fi facuta din informatiile continute de acestea.”

PRESS RELEASE

Neamt, May 2013

 

CREED Announces the Beginning of the “Change Your Lifestyle” Project!

In the May 15th-Nov 22nd interval, the CREED (Center for Economic Resources and Education for Development) association is running an international youth exchange project called Change your lifestyle!, in partnership with Deneysel Sanat (informal group) from Turkey. This is a project funded by the European Commission, through the Youth in Action Programme, Action 1.1, managed in Romania by ANPCDEFP.

The bilateral youth exchange will bring together 20 people from both urban and rural areas of Turkey and Romania, for a 10-day event focusing on sport and outdoor activities as a way of adopting a healthy lifestyle. The activities themselves will take place in Neamt county, their main objective being to familiarizethe20 young people, 10from Turkeyand 10fromRomania, aged 15-25years, withthe benefits ofoutdoor activitiesingeneraland especially sports, interms oftheirpersonal and professionaldevelopment.

 

The specific objectives of this project are:

  1.  Promoting outdoor activities as a method of improving the lifestyle of 20 young people aged 15-25 years from Romania and Turkey.
  2.  Promoting outdoor activities as a means of social inclusion among 20 young people aged 15-25 years from Romania and Turkey.
  3. Promoting volunteering as a means of active participation of young people in society among 20 young people aged 15-25 years from Romania and Turkey.

 

The activities are characteristic for the non-formal education genre and include sports activities, civic and intercultural activities, open discussions, sharing experiences, promotion campaigns in the community etc. (You can find more details on the www.creedromania.wordpress.com blog.)

The expected impact on the participants will be an increase in their awareness of the need to adopt a healthy lifestyle and their involvement in society through volunteering, becoming more accountable for their own future, acquiring entrepreneurial skills, changing their views regarding the use of free time and towards other cultures, as well as developing their interest in outdoor activities and decreasing their chances of leading a sedentary life.

For further information, please do not hesitate to contact us at the following addresses.

Contact: Simona Gherasim, Project Manager

Phone: +40741577975

Web: http://www.tinerineamt.ro / http://www.creedromania.wordpress.com
E-mail: office@creedromania.ro / creedromania@gmail.com
Find us on Facebook at https://www.facebook.com/CREEDromania

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. „

 

BASIN AÇIKLAMASI

Neamt, Mayıs 2013

 

CREEDChange Your Lifestyle” Projesi’nin başlangıcını duyurur!

CREED (Kalkınma için Ekonomik Kaynaklar ve Eğitim Merkezi) Derneği 15 Mayıs – 22 Kasım tarihleri arasında ‘Change Your Lifestyle’ adlı uluslararası gençlik değişim projesini Deneysel Sanat (resmi olmayan grup) ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriyor. Romanya’da ANPCDEFP tarafından yönetilen bu proje, ‘Youth in Action’ Programı, Eylem 1.1 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu karşılıklı gençlik değişimi 10 günlük süre zarfında sağlıklı bir yaşam tarzını sportif ve açık hava aktiviteleri aracılığıyla benimsetmek üzere Romanya’nın ve Türkiye’nin kentsel ve kırsal kesimlerinden 20 kişiyi bir araya getirecektir.


Asıl amacı sportif faaliyetlerin ve açık havada yapılan aktivitelerin insanın kişisel ve mesleki gelişimine olan yararlarını, 10’u Türkiye’den ve 10’u Romanya’dan olan, 15-25 yaş aralığındaki 20 genç insana tanıtmak olan aktiviteler
Neamt ilçesinde gerçekleştirilecektir.

Bu projenin belirli amaçları şöyledir:

  1.  Romanya ve Türkiye’den, 15-25 yaş arası, 20 genç insana yaşam tarzlarını geliştirmek için açık hava etkinliklerini tanıtılması.
  2. Romanya ve Türkiye’den, 15-25 yaş arası, 20 genç insanın sosyal katılımının sağlaması amacıyla açık hava etkinliklerine teşvik edilmesi.
  3. Romanya ve Türkiye’den, 15-25 yaş arası, 20 genç insana toplumda gençlerin aktif katılımının bir aracı olarak gönüllülüğün teşvik edilmesi.

Bu aktiviteler yaygın eğitim anlayışının özelliklerini sportif, sivil ve kültürler arası faaliyetler ile açık oturumlar, deneyim paylaşımı ve toplumda tanıtım kampanyaları aracılığıyla yansıtmaktadır. (www.creedromania.wordpress.com adresindeki blog sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz)

Katılımcılar üzerinde beklenen etkiler sırasıyla şöyledir; sağlıklı bir yaşam tarzını benimseme ve gönüllülük yoluyla topluma dahil olma bilincinin oluşması; kendi gelecekleri hakkında daha sorumlu olma; girişimcilik becerileri edinme; serbest zaman kullanımına ve diğer kültürlere karşı olan bakış açılarının değişmesi;  ve ayrıca açık hava aktivitelerine karşı olan ilginin arttıralarak hareketsiz bir yaşam tarzının oluşma olasılığının azaltılması.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İletişim: Simona Gherasim, Proje Yöneticisi

Telefon: +40741577975

Web: http://www.tinerineamt.ro / http://www.creedromania.wordpress.com
E-mail: office@creedromania.ro / creedromania@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/CREEDromania

” Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu iletişim sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. „