– Săptămâna Europeană a Tineretului la Neamț prin ochii unui voluntar SEV-

Între 27 mai şi 2 iunie 2013, C.R.E.E.D. România a sărbătorit Săptămâna Europeană a Tineretului, împreună cu diverse instituţii publice şi organizaţii sociale.

Prima activitate a săptămânii a fost turul oraşului pe biciclete, care a implicat 20 de tineri din Piatra Neamţ. În timpul activităţii, participanţii au informat cetăţenii cu privire la Săptămâna Tineretului şi la valorile europene.

După turul oraşului, am organizat un flash mob cu 30 de tineri în parcul Ştefan cel Mare. Ei au citit cărţi timp de 3 minute, pentru a atrage atenţia trecătorilor şi a le aminti importanţa lecturii.

Pe data de 28 mai, cea mai colorată activitate pe care am organizat-o a fost Biroul de Informaţii despre Turcia. A fost foarte plăcut să vedem cât de dornici erau oamenii din Piatra să afle lucruri despre Turcia şi cultura turcă. Ne-am îmbogăţit activitatea cu diverse videoclipuri, fotografii şi prezentări, iar cafeaua turcească şi talismanele tradiţionale au fost surprizele zilei pentru oaspeţii noştri.

În acea zi, am ţinut şi prima lecţie de limba turcă în Piatra Neamţ, cu 15 elevi. Dragostea şi curiozitatea lor pentru limba turcă au făcut să fie o primă lecţie de neuitat! Ne-am bucurat să vedem că elevii îşi spuneau „La revedere!” în turcă la sfârşitul lecţiei. (Güle güle! )

29 mai a fost o altă zi ocupată şi interesantă pentru familia C.R.E.E.D., deoarece am avut ultima repetiţie pentru flash mob şi ne-am pregătit pentru Seara turcească.

Seara turcească de pe 30 mai a fost atât de frumoasă, încât a devenit un fel de motivaţie pentru restul săptămânii. Pe lângă o prezentare despre istoria Turciei, oaspeţii noştri au avut şansa de a vedea şi tradiţiile de nuntă din această ţară. Am prezentat inclusiv ritualul picturii cu henna, împreună cu alţi voluntari C.R.E.E.D., iar mâncarea şi muzica turcească ne-au făcut seara chiar mai plăcută!

Vineri, 31 mai, a fost o altă zi foarte fericită şi plină de zâmbete pentru C.R.E.E.D., deoarece ne-am petrecut ziua cu minunaţii copii de la WKMS Prima noastră destinaţie a fost Muzeul de Ştiinţe Naturale, după care am vizitat Muzeul de Istorie. În timpul turului, am jucat câteva jocuri interactive şi am avut mici sesiuni de întrebări despre lucrurile pe care copiii le-au văzut în ambele muzee. La sfârşitul zilei, toată lumea era foarte fericită.

Sâmbătă a fost ziua destinată evenimentului “Dance for Piatra!” Am organizat flash mob-uri cu 20 de tineri în trei locuri diferite din oraş (parcul Ştefan Cel Mare, Casa de Cultură şi Ştrandul Municipal). Muzica şi dansul au creat o atmosferă mai colorată în oraş, dar scopul nostru principal a fost de a le aminti cetăţenilor cât de important este să fie activ în viaţa socială a comunităţii.

Duminică, drept activitate de încheiere a săptămânii, am organizat un concert cu trei trupe rock (SEMPER, ALTERBIT și SPACE CLINIC).

Nu a fost un concert obişnuit, deoarece singura cerinţă pentru a lua parte la tombola surpriză era ca participanţii să aducă nişte fructe! Mai mult de 70 de persoane au venit la concert şi fiecare a adus fructe pentru a le dona instituţiilor destinate copiilor din Piatra Neamţ. Sperăm că, prin aceasta, pe lângă faptul că ne-a oferit o ocazie grozavă de a ne distra, concertul a făcut şi mulţi copii fericiţi.

***

Mulţumim tuturor celor care au participat la activităţile noastre şi care ne-au ajutat să organizăm această săptămână minunată! 

Clubul Sportiv de dans Milady

Asociația SENS CIVIC

Asociația IOANNIS

Garda de Mediu

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

Instituția Prefectului Județului Neamț

 

 

– European Youth Week in Neamț seen by a EVS volunteer  –

Between the 27th of May and the 2nd of June 2013, C.R.E.E.D. Romania partnered with various public institutions and social organizations in order to celebrate the European Youth Week.

The first activity of the week was a city tour on bikes, which involved 20 young people from Piatra Neamţ. During the activity, the participants informed people about Youth Week as well as the European values.

Parcul si cartile

After the city tour, we had a flash mob with 30 young people in the Ştefan cel Mare park. They read books for 3 minutes, so as to attract people’s attention and remind them about the importance of reading.

 La citit

On the 28th of May, the most colourful activity we organized was the Turkish Information Desk. It was so nice to see how willing the people of Piatra were to learn about Turkey and Turkish culture. We enriched our activity with various videos, photos and presentations, while Turkish coffee and devil eye charms were the suprises of the day for our guests.

 In foisor

That day, we also held the first Turkish lesson in Piatra Neamţ, with 15 students. Thanks to their curiosity and love for the Turkish language, it was an unforgettable first lesson! We were happy to see that the students were saying goodbye in Turkish at the end of the lesson. (Güle güle! )

 Lectia de turca

 The 29th of May was also a busy and exciting day for the C.R.E.E.D  family, because we had the final rehearsal for the flash mob and we also had to prepare for the Turkish Night.

  Pregatire flash mob

The Turkish Night that we had on the 30th of May was so great that it became kind of a motivation for the rest of the week. Besides watching a presentation about Turkish history, our guests also had the chance to see the wedding traditions of this country. Another interesting part of the evening was that we displayed the henna night ritual along with other C.R.E.E.D volunteers. J Plus, having Turkish food for dinner and some Turkish music for dancing made our night even more enjoyable! 😉

Seara culturala turceasca

Friday, the 31st of May, was also a very happy day with lots of smiles for C.R.E.E.D., because we spent the day with the lovely children of WKMS. J Our first destination was the Natural Science Museum, followed by the History Museum. During the tour, we played some interactive games and had small quizzes about the things that the children saw in both museums. At the end of the day, everyone was very happy.

 Balonul

Saturday was the day of “Dance for Piatra!” We had flash mobs with 20 young people in three different parts of the city (the Ştefan Cel Mare park, the Palace of Culture and the Recreation park). The music and dancing created a more colourful atmosphere in town, but our main purpose was to remind people the importance of being active in the social life of their community.

 SET

On Sunday, for the closing activity of our week, we organized a concert with three rock bands. (SEMPER, ALTERBIT și SPACE CLINIC)

  Muzica

It wasn’t an ordinary concert, because the only prerequisite for attending the surprise sweepstakes was to bring some fruits! 🙂 More than 70 people came, and each of them brought some fruits to give to the children’s institutions in Piatra Neamţ. We hope that, besides giving us a great chance to have fun, the concert also made many children happy with these donations.

***

Thanks to everyone who took part in our activities and helped us organize this wonderful week!

Clubul Sportiv de dans Milady

Asociația SENS CIVIC

Asociația IOANNIS

Garda de Mediu

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

Instituția Prefectului Județului Neamț

Article written by Burcu Kara

Article translated in Romanian language and supervised by Raluca Chifu