Bună tuturor!

În acest articol, voi povesti ce s-a întâmplat la Seara Turcească!

Înainte de a începe, vreau să mulţumesc tuturor participanţilor care ni s-au alăturat cu această ocazie. După cum ştiţi, am lucrat la câteva grădiniţe, unde ne-am jucat cu copiii şi i-am învăţat uneori şi câteva cuvinte în limba turcă. Una dintre celelalte activităţi ale noastre a fost promovarea Turciei pentru elevii de clasa a VIII-a de la Şcoala Nr. 3.

DSC_0325

De această dată, am dorit să aducem la un loc toţi educatorii şi profesorii de la Şcoala Nr. 3 pentru o Seară Turcească.

Scopul nostru a fost de a le clarifica unele subiecte cu privire la Turcia şi de a le oferi informaţii despre ţara noastră. Au fost aproape 40 de persoane invitate. Am ales restaurantul turcesc Şehrazat, deoarece are o atmosferă plăcută pentru participanţi. Partea grozavă a fost data evenimentului. În România, venirea primăverii este sărbătorită în prima săptămână din martie, perioadă numită Mărţişor. Astfel, am putut sărbători şi sosirea primăverii, deşi vremea era rece.

DSC_0424

Un ceai turcesc şi un Măr-ţişor

 Atunci când decizi să faci o prezentare despre Turcia, uneori poate fi greu, deoarece ţara noastră a moştenit o cultură şi o istorie imense de la Imperiul Otoman. Prin urmare, sunt multe lucruri de povestit. Pe de altă parte, există şi câteva păreri greşite despre Turcia, aşa că voiam să le corectez şi pe acestea. Cea mai des întâlnită este aceea că bărbaţii se căsătoresc cu mai multe femei. Hei, turcilor, este adevărat? Aveţi câte un harem?

Harem

În discursul meu, am vorbit despre multe lucruri. Am început prin a asculta Imnul naţional. Iată subiectele pe care le-am ales pentru prezentare. Desigur, l-am menţionat pe marele nostru conducător Mustafa Kemal Atatürk. Alte subiecte au urmărit informaţii generale despre Turcia, gastronomia tradiţională, cafeaua şi ceaiurile turceşti, tradiţiile din cadrul căsătoriei, biodiversitate, lalele, arta de marmorare a hârtiei (numită Ebru în turcă), precum şi succesele noastre sportive. După părerea mea, cea mai frumoasă parte a fost cea referitoare la muzica turcească. I-am prezentat pe Fazıl Say, Yansımalar, un concert de tambur şi melodiile de la Eurovision ale lui Sertap Erener şi Can Bonomo. M-am simţit foarte bine privind feţele participanţilor. Mi-au acordat toată atenţia lor.

DSC_0376

 În timpul discursului

Am oferit şi narghilele oaspeţilor. A fost grozav. M-a făcut să mă simt ca acasă, chiar dacă doar pentru puţin timp. Mulţumesc, CREED!

DSC_0335

Eu și Adrian

 Aş fi vrut să organizez şi o seară cu tema Henna, dar, din păcate nu am reuşit. Am venit în România cu avionul şi nu am putut aduce mai multe lucruri, din cauza limitei de bagaj (dacă aduceam mai mult de 20 kg, ar fi trebuit să plătesc pentru bagajele suplimentare). Poate următorii voluntari vor aduce costumul tradiţional; sper să poată face asta.

Am mai avut o surpriză pentru invitaţi: mărgele-talisman tradiţionale turceşti.

În continuare, Gözde a realizat o prezentare despre dansurile turceşti. Am dansat împreună şi Ramona ni s-a alăturat.

În toate fotografiile cu mine şi Ramona avem aceeaşi postură, aţi observat? Am fost foarte elegante în acea seară! Vreau să-i mulţumesc Ramonei, a fost o prietenă foarte bună pentru mine!

DSC_0502

Eu şi Ramona

Probabil CREED şi ceilalţi voluntari turci vor organiza o nouă seară turcească în viitor. Mulţumesc din nou CREED pentru că ne-a oferit şansa de a prezenta cultura turcească. A fost foarte plăcut să ne întâlnim colaboratorii cu o astfel de ocazie.

DSC_0428

Urmăriţi-ne articolele şi pagina de Facebook  https://www.facebook.com/CREEDromania?ref=hl ! La revedere!

Hello everyone! In this post I’ll share some of the things that happened during our Turkish night!

Before starting, I want to say thanks to all the participants who joined us for this event. As you know, we had been working in a few kindergartens, playing games with the kids, sometimes also teaching them a few Turkish words. One of our other activities was promoting Turkey to the 8th grade students in School No.3.

This time, at CREED, we wanted to gather all the teachers from the kindergartens and School No.3 for a Turkish Night.

Our aim was to set their minds straight about Turkey, and give them some information about our country. There were almost 40 people. We chose the Şehrazat Turkish Restaurant for this event, because it was a beautiful environment for the participants. The great thing was the date of the event. In Romania, the arrival of spring is celebrated during the first week of March, a time which is called Mărţişor. This way, we were able to celebrate Spring, as well, even though the weather was cold.

When you decide to give a presentation about Turkey, it can be hard sometimes, because our country inherited a big culture and history from Ottoman Turkey. Thus, we have a lot of things to talk about. On the other hand, there are some wrong opinions about Turkey in peoples’ minds, which I wanted to correct, too. The most popular one is that men get married with more women. Hey, Turkish guys, is it true? Do you have a Harem?

In my speech, I talked about a lot of things. I started by listening to our National Hymn (İstiklal Marşı).  Let’s check out the topics I chose. Of course, I introduced our great leader Mustafa Kemal Atatürk. Other topics consisted of general information related to Turkey, food, Turkish coffee and tea, marriage traditions, our rich biodiversity, tulips, the art of paper marbling (which is called Ebru in Turkish), and our successes in sports. In my opinion, the best part was the Turkish music. I introduced Fazıl Say, Yansımalar, a tanbur concert, and Eurovision songs from Sertap Erener and Can Bonomo. When I looked at the participants’ faces, I felt pretty cool! They were giving me all their attention.

We also offered hookahs (which are called nargile in both Romanian and Turkish) to our guests. It was really great. It made my feel at home, if only just a little bit. Thanks, CREED.

I also wanted to show how to organize a Henna Night. Unfortunately, I couldn’t do that. I came to Romania by plane and I couldn’t bring more things because of the luggage limitations (if I brought more than 20 kg, I would have had to pay for the extra luggage).  Maybe the next volunteers will bring the traditional costume; I hope they can.

We had one more surprise for the guests: an Evil eye bead!

After that, Gözde made a presentation about Turkish dances. We danced together, and Ramona also danced with us.

Whenever i get together with Ramona, we are in the same pose. Have you noticed? We were so chic that night! I want to say thanks to Ramona, she has been a really great friend to me!!!

And the last picture is again with Ramona, but also with the Turkish flag.

I believe that CREED and the other Turkish volunteers will organize another Turkish night in the future. Thanks again to CREED for giving us the chance to prezent Tukish culture. It was really nice to meet our associates on such an occasion.

Follow our articles and Facebook page https://www.facebook.com/CREEDromania?ref=hl ! La revedere!

Article written by Fatma Akın

Article translated in Romanian language and supervised by Raluca Chifu

Reclame