Fatma Akın, primul voluntar SEV din Turcia în județul Neamț

Fatma

Călătoria Fatmei în SEV (Serviciul European de Voluntariat) la C.R.E.E.D. Romania a început prin participarea la activitățile de pregătire a unei binecunoscute activități – Biblioteca Vie, realizată în parteneriat cu Asociatia de Sprijin Comunitar ACS. În cadrul Bibliotecii Vii ce a avut loc în data de 13 octombrie 2012, Fatma a fost una dintre Cărțile vii, având drept subiect un oraș foarte îndrăgit de ea, Istanbul.

 
Al doilea popas al Fatmei a fost reprezentat de participarea, în data de 8 octombrie 2012, la Caravana SEV organizată de C.R.E.E.D. Romania în cadrul proiectului MOVE – Mobilitate si Voluntariat in Europa, derulat de Pro Vobis, și în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului derulată în judeţul Neamț (ca parte a proiectului Eu, tânărul european, finanțat prin programul Tineret în Acțiune). În cadrul acestei activități, Fatma a informat tinerii nemțeni despre SEV și motivele care au determinat-o să aleagă un stagiu SEV în Piatra Neamț. Tot în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului, Fatma a participat la o activitate ce a avut loc la Școala Nr. 5 din Piatra Neamț, unde voluntarii CREED au jucat diverse jocuri cu elevii.

 
Un proiect special pentru Fatma a fost Sending Quality, unde Fatma a ajutat echipa de proiect să implementeze cu succes activitățile. În cadrul acestui proiect, Fatma a învățat cum se organizează un proiect internațional și a ajutat echipa C.R.E.E.D. în activitățile administrative.

 
Lunile noiembrie 2012-martie 2013 au reprezentat o etapă importantă în călătoria Fatmei. Pe parcursul acestor luni Fatma a realizat diverse activități educative prin joc cu copiii de la grădinițele din subordinea Școlii Nr. 3, împreună cu o altă voluntară SEV, Gözde Aslan.

 
De acest tip de activități a beneficiat și grădinița din Roznov, copiii fiind încântați de timpul petrecut cu cele două voluntare SEV.
Clasele a 8-a din cadrul Școlii Nr. 3 au beneficiat, de asemenea, de prezenţa Fatmei, care i-a introdus într-o altă lume prin intermediul prezentărilor realizate despre Turcia.
Sfârșitul lunii noiembrie 2012 a fost unul interesant pentru Fatma deoarece a adus participarea la o acțiune de ecologizare desfăşurată la Vânători – Neamţ. Astfel, ea a aflat mai multe lucruri despre fauna și flora României și importanța menținerii unui mediu curat.
Cu ocazia Zilelor Colegiului Național „Petru Rareș” și a celebrării Centenarului Colegiului Național „Gheorghe Asachi”, Fatma a fost una dintre Cărţile vii în cadrul evenimentului Biblioteca Vie, pe care cele două licee l-au organizat în parteneriat cu C.R.E.E.D. Romania.

 
Cu ocazia Zilei Naționale a României, pe 1 Decembrie, Fatma a avut ocazia să participe la un eveniment desfășurat de CREED, unde a aflat mai multe despre istoria României, a dansat pe muzica tradițională românească și a cântat cu tinerii prezenți Imnul României.
Dorind să își promoveze țara, Fatma și Gözde, împreună cu membrii echipei C.R.E.E.D. Romania, au organizat o Seară Interculturală Turcească ce s-a desfășurat într-un cadru restrâns și la care au participat voluntari, profesori și educatori din județul Neamț. În cadrul acestui eveniment, Fatma a oferit o prezentare despre Turcia și le-a arătat invitaților, împreună cu Gözde, cum se dansează diverse dansuri turcești.
Pentru a-și îmbunătăți abilităţile de comunicare în limba engleză, Fatma a participat de două ori pe săptămână la orele de engleză de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, precum și la Clubul de engleză de la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”.

 
Fatma se apropie de finalul călătoriei, pregătindu-se să încheie un frumos capitol din viața ei, în care a învățat să dăruiască, dar și să primească dragostea nemțenilor care ne-au fost alături pe tot parcursul stagiului ei în C.R.E.E.D. Romania.

 
Îi mulțumim pentru că a ales să fie voluntar în judeţul Neamț la C.R.E.E.D. Romania și îi dorim mult succes în toate acțiunile pe care le va întreprinde în viitor.

 

Impresii din comunitatea nemțeană:

 

Implicarea voluntarilor CREED a fost una benefică atât pentru preșcolari, cât și pentru cadrele didactice, copiii fiind foarte încântați de activitățile realizate.
(Educatoare)

 

Copiii sunt interesați de informațiile primite, iar utilizarea limbii engleze pe parcursul prezentărilor a contribuit la îmbunătățirea gradului de comunicare în limba engleză.
(Profesor)

 

Le mulțumim partenerilor noștri implicați în proiectul SHAPE YOUR LIFE: Școala Nr. 3 din Piatra Neamț, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Grădinița din Roznov și Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”.

 

Autor Simona Gherasim

Articol tradus în limba engleză de Raluca Chifu

Fatma Akın, the First Turkish EVS Volunteer in Neamţ county

 

 Fatma

Fatma’s EVS (European Voluntary Service) journey at C.R.E.E.D. Romania started with her joining the preparations of a well-known activity, the Living Library, together with the ACS Association for Community Support. Within the Living Library that took place on the 13th of October 2012, Fatma was one of the Living Books, having as a subject a city very dear to her, Istanbul.

 

Her second stop consisted of participating, on the 8th of October 2012, in the EVS Caravan, an event organized by C.R.E.E.D. Romania as part of the MOVE – Mobility and Volunteering in Europe project, developed by Pro Vobis, and of the European Youth Week, which took place in Neamţ county (within the Eu, tânărul european project, as financed by the Youth in Action program). Here, she spoke to the young people present about EVS and the reasons which had lead her to choose an EVS stage in Piatra Neamț. Also as part of the European Youth Week, Fatma participated in an activity that took place at School No. 5 of Piatra Neamț, where the CREED volunteers played various games with the pupils.

 

Sending Quality was another special project for Fatma, where she helped the project team with the implementation of the activities. This way, Fatma learned how an international project is organized and helped the C.R.E.E.D. team with their administrative tasks.

 

The months between November 2012 and March 2013 were an important stage in Fatma’s journey. During this time, along with another EVS volunteer, Gözde Aslan, she organized a wide range of educational activities with the children from the kindergartens supervised by School No. 3.

 

The kindergarten of Roznov benefited from the same type of activities, and the children there were overjoyed with the time spent together with the two EVS volunteers.

 

The 8th graders from School No. 3 also had a lot to gain through the presence of Fatma, who introduced them to a whole new world by making presentations about Turkey.

 

The end of November 2012 was very interesting for our Turkish volunteer, because she participated in an ecological activity at Vânători – Neamţ. This way, she found out more about the wildlife of Romania and the importance of maintaining a clean environment.

 

As part of the celebrations of „Petru Rareș” High School and the centenary of the „Gheorghe Asachi” High School, Fatma was, once more, a Living Book for the Living Library that the two high schools organized in association with C.R.E.E.D. Romania.

 

On the 1st of December, the national holiday of Romania, Fatma had the chance to participate in an event organized by CREED, where she was able to find out more on the history of Romania, dance to traditional Romanian music and sing the national anthem with the young people that were present.

 

In their efforts of promoting their country, Fatma and Gözde, along with the members of the C.R.E.E.D. Romania team, organized an Intercultural Turkish Night open to volunteers and teachers from the county of Neamţ. On this occasion, Fatma gave a presentation about Turkey and, together with Gözde, showed the guests some traditional Turkish dances.

 

In order to improve her English language skills, Fatma participated twice a week in the English classes organized by the “Calistrat Hogaş” High School, as well as in the English Club organized by the “G.T. Kirileanu” CountyLibrary.

 

Fatma is now approaching the end of her journey here and preparing to close an interesting chapter of her life, in which she learned to give, but also to receive the love of the people of Neamţ, who were by our side throughout her entire stage at C.R.E.E.D. Romania.

 

We would like to thank her for choosing to volunteer in Neamţ county, at C.R.E.E.D. Romania, and we wish her all the best in her future activity.

 

 

Thoughts from the community of Neamţ:

 

The involvement of the CREED volunteers was very beneficial, for the preschoolers as well as for the teachers, and the children were very happy with the activities in which they took part.

Kindergarten teacher

 

The information presented is interesting for the children, and the usage of the English language throughout the presentations has improved the degree of communication in English.

Teacher

 

We would also like to take this opportunity to thank our partners in the SHAPE YOUR LIFE project: School No. 3 of Piatra Neamț, the “Calistrat Hogaș” High School, the Kindergarten of Roznov and the “G.T. Kirileanu” CountyLibrary.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: