APA la final

Schimbul de experienţă APA – Art Protect Adapt, desfăşurat la Agafton, Botoşani, în perioada 1-10 septembrie  a ajuns la final. Cele zece zile petrecute împreună de către români şi turci şi-au spus cuvântul astfel încât am ajuns să formăm o adevărată echipă şi să legăm prietenii. Dacă în prima zi ne era destul de greu să ne înţelegem deoarece nu toţi participanţii cunoşteau limba engleză, câteva zile mai târziu am realizat că avem o limbă “proprie”, un amestec între engleză, română şi turcă. Bunăvoinţă şi dorinţă de comunicare să fie, căci metode se găsesc.

Pentru început am realizat jocuri de nume, având în vedere diferenţele de limbă, unele nume erau destul de greu de pronunţat, însă după câteva exerciţii am reuşit să le memorăm. Repetitia mater studiorum est.

Apoi, am lucrat pe echipe, formate atât din români, cât şi din turci, ceea ce ne-a determinat să interacţionăm mai mult, să comunicăm şi să începem să ne cunoaştem. În acest mod am descoperit că nu suntem foarte diferiţi, că avem obiceiuri comune, cuvinte, mâncăruri, iar după vizita la Balta Arsă am aflat că satele din Turcia arată la fel ca ale noastre, din România.

De asemenea, am discutat despre aşteptările şi temerile pe care le avem în legătură cu acest proiect, precum şi de felul în care ne vom aduce noi contribuţia la buna desfăşurare a activitătilor.

Am avut parte, cum era de aşteptat, de o seară interculturală, în cadrul căreia au fost redate filmuleţe de prezentare a tărilor participante şi am văzut câte puţin din specificul fiecăreia. Au existat dansuri specifice româneşti şi turceşti, mâncăruri tradiţionale ( cozonacul românesc pe de o parte şi fisticul turcesc pe de altă parte) şi o prezentare de port tradiţional românesc.

Prima vizită la Balta Arsă a fost una de recunoaştere, de descoperire a satului. Am mers la biserică şi la şcoală, pentru ca apoi să formăm echipe pentru a afla date despre istoricul satului, despre problemele sătenilor cu apa ( de unde îşi procură apa şi cât este ea de curată)şi a identifica fântânile satului.

La întoarcerea în tabără am reflectat asupra unei strategii de acţiune astfel încât să curăţăm fântânile din sat, să le oferim locuitorilor din Balta Arsă o apă mai curată. Astfel am stabilit că vom realize afişe şi pliante informative pe care să le distribuim locuitorilor la următoarea vizită. Pe lângă acest lucru am obţinut din partea primarului satului o pompă cu ajutorul căreia am reuşit să curăţăm trei dintre fântânile din sat. Probabil această zi a fost cea mai productivă din cadrul schimbului de experienţă. Am avut ocazia să interacţionăm cu sătenii, să le aflăm problemele, să le oferim pe cât posibil sfaturi şi ajutor. A fost o zi în care ne-am apropiat unii de alţii fiindcă toţi luptam pentru aceeaşi cauză: o apă mai curată pentru oamenii din Balta Arsă.

Am realizat şi o excursie la Suceava, dar mai întâi ne-am abătut pe la Fălticeni, la Muzeul Apelor, pentru ca mai apoi să mergem în Suceava unde am vizitat Mănăstirea Voroneţ şi Cetatea Sucevei, precum şi mall-ul.

Duminică, am fost invitaţi la hramul satului. Acolo am avut parte de o masă copioasă, pe placul tututor şi de dansuri de tot felul care au stârnit voia bună a participanţilor.

Ultimele zile au fost zile de reflecţie asupra impactului nostru în sat, asupra activităţii noastre şi, binenţeles asupra modului în care am lucrat împreună.

Marţi, în zorii zilei, am fost nevoiţi să ne luăm rămas bun de la grupul din Turcia, realizând promisiunea de a ne revedea în cadrul unor altor proiecte şi desigur, de a păstra legătura.

Avem şi două impresii asupra proiectului, una din partea unei participante din România şi una din partea unui participant din Turcia:

“ Participanţii sunt deschişi, comunică, s-au împrietenit repede. Jocurile au fost distractive. Ne-au însoţit pompierii în cazul în care ne înfierbântam prea tare. Au încercat să-şi aducă toţi contribuţia.”

( Ioana – România)

“ Mă bucur că nu sunt nevoit să salvez apa. Am învăţat lucruri noi despre aceasta. Cel mai mult mi-a plăcut mâncarea românească, asemănătoare mâncării turceşti.”

( Tunci – Turcia)

 

The youth exchange APA- Art Protect Adapt held in Agafton, Botosani, between 1-10 september came to an end. The ten days that we spent together have said their word so we came to form a united team and make friendships. If in the first day it was hard for us to understand each other because not all of the participants knew English, a few days later we realized that we have our own language, a mixture of English, Romanian and Turkish. Willigness and desire to communicate to be, because we can always find methods.

For start we realised name games , considering the language differences, some names were hard to be pronounced, but after some exercises we managed to memorize them.  Repetia mater studiorum est.

Atfer that, we worked in teams of Romanians and Turkish, wich led us to interact more, to communicate and start to know eachother.  This way we discovered that we are not very different, that we have common customs, words, foods, and after the visit to Balta Arsa we found out that the villages in Turkey look just like ours in Romania.

Also, we discussed about our expectations and fears regarding the project, and about the way we will bring our contribution to the smooth running of activities.

We had, as expected, an intercultural evening,  in wich were presented movies about the participating countries. There were specific Romanian and Turkish dances, traditional foods ( the Romanian cake called “cozonac” and the Turkish pistachio) and a presentation of Romanian traditional clothes.

The first visit to Balta Arsa was one of discovery of the village. We went to church and school , and after we split into teams in order to find out more about the history of the village, about the issues that the villagers have with water ( where do they take it from and how clean is it ) and to identify the village wells.

Upon returning to camp we reflected over a strategy so that we can clean the village wells, to offer the inhabitants of Balta Arsa a clean water. So we established that we will make posters and flyers to distribute to the villagers at the next visit. Apart from this we obtained from the mayor of the village a pomp , with the help of wich we managed to clean three wells.  Probably this day was the most productive of the project. We had the opportunity to talk with the villagers, to find out their problems, to offer them as much as possible advice and help.  That was a day when we approached each other because we were all fighting for the same cause: clean water for the people in Balta Arsa.

We also made a trip to Suceava , but first we went to Falticeni to visit the Musem of Water, and after we went to Suceava and visited the Voronet Monastery and the Fortress of Suceava, and the mall aswell.

The last days were reflection days over the impact we had in the village and the way that we worked together.

Tuesday,  at dawn, we had to say goodbye to the Turkish participants, making the promise that we will meet again in other projects and of course to keep in touch.

We also have two impressions over the project:

“ The participants are open minded, they communicate, and got along very fast. The games were funny. The firemen were with us in case we got too hot. Everybody tried to contribute with something.”

( Ioana – Romania)

“ I’m glad that I don’t have to save water. I learned new things about it. The thing I liked most was the Romanian food, similar to the Turkish one.”

( Tunci- Turkey)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: